• Manik Atak ve TMU

    Bipolar bozuklukta, hastalığın bir ucu mani, diğer ucu depresyondur. Bipolar bozukluk tanısı için bir tek mani nöbeti bile yeterlidir. Ve onun ayrıca depresyon nöbeti geçirmesi şart değildir. Kişi hayatı boyunca bir tek mani ya da hipomani atağı geçirse bile , bipolar bozukluk tanısını alır. Her dilden her ırktan kişide görülür. Genel olarak insidansı 100 de