• İnternet Bağımlılığı ve TMU

    Bu konu özellikle çocuklar için önemlidir. Çünkü erişkinlerde gördüğümüz internet bağımlılığı zorlanmadan üstesinden gelinecek bir durumdur. erişkinler nisbeten daha kolay kendilerini kontrol edebilirler ve sorumluluklarının bilincinde olurlar. İnternet Bağımlılığı, daha ziyade çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi olan 13-17 yaş arasında ciddi bir tehlikedir. Bu yaşlar aynı zamanda kimlik arayışının netleştiği, kişiliğin oturduğu dönemlerdir. Bu yaşlarda çocuklar