Ellerde ve extremitelerde titreme, rijidite, hareketlerde yavaşlama (bradkinezi), postural instabilite, denge ve koordinasyon kaybıyla karekterize bir hastalık olan Parkinson, yıldan yıla ilerleyen ve gittikçe ilaçlara karşı direnç kazanan kronik ilerleyici bir tablodur. İlaçlara karşı zamanla direnç gelişmesi ve zamanla tamamen hareketsiz dönemlerin ortaya çıkması, ayrıca ilaçlara karşı diskinezi ve halüsinasyonlar gibi yan etkilerin ortaya çıkması doktorları çeşitli alternatif tedavi yöntemlerine yöneltmiştir.

Son zamanlarda büyük popularite kazanan Derin Beyin Stimülasyonu ( halk arasında pil takılması ile bilinen tedavi) parkinsonda işlevini kaybeden bazal ganglionları uyarmaya yöneliktir. Ancak bu tedavi 40-50 bin dolarlara çıkan maliyeti ve deneyimli ekip gerektirmesi ile pratikte çok kullanılan bir yöntem olamamıştır. Üstelik bu tedavi sadece tremorlar üzerine etkili olmaktadır. Ayrıca henüz tam manasıyla uzun yıllar sonraki etkinliğini de bilmemekteyiz. Hastalar, cilt altına yerleştirilmiş cep telefonu büyüklüğündeki bir cihazla yaşamaya mahkum olmaktadır.

Halbuki TMU‘nun hem bilinen bir yan etkisi yoktur hem de maliyeti tolere edilebilecek bir düzeydedir. 2006 da Khedr ve Dias ekibinin yaptıkları bilimsel araştırmalarda TMU’nun konuşma da akıcılık sağladığı, daha hızlı yürümeyi sağladığı, el becerilerinde düzelmeler olduğu tesbit edilmiştir. İlk çalışmalarda uygulanan tek seans TMU tedavisinin 30-60 dk süren motor düzelmeler gösterdiği ifade edilmekte idi. Sonraki yayınlarda tekrarlayıcı TMU tedavilerinin ise uzun solukla düzelmeler gösterdiği belirlenmiştir.

Arka arkaya uygulanan TMU seansları ile parkinson hastalığında genel bir düzelme olduğu, daha sonra idame seansları ile etkinin kalıcı olduğu ifade edilmektedir. Derejko ve arkadaşlarının yaptıkları başka bir bilimsel araştırmada da TMU’nun parkinsonun motor belirtileri üzerine kalıcı düzelmeler sağladığı bildirilmiştir.
Neticede son 3-5 sene içerisindeki gelişmeler ile TMU’nun deneysel safhadan çıkarak bizzat tedavi protokolu içerisindeki yerini aldığını görmekteyiz. Nitekim yurt dışındaki Parkinson kongrelerinde en az 2-3 ‘‘Parkinson’da TMU tedavisi’’ konulu oturumlara şahit olmaktayız.

REEM Nöropsikiyatri Kliniği bu alanda kendi tedavi deneyimlerini , bilimsel araştımalardaki tekniklerle özdeşleştirerek son 3-4 yıldır bu tedaviyi başarıyla yürütmekte hatta ülkemiz sağlık turizmine katkı sağlayacak düzeyde ülkemiz dışından gelen hastalara da tedavi uygulamaktadır.

Dr. Mehmet Yavuz
REEM Nöropsikiyatri
Nöroloji Uzmanı

Yorum Bırakın →

Yorum Bırakın

Cevap iptal