Dr. Ümit Baycılı – Psikiyatri Uzmanı

İstanbul doğumlu olup; ilokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden pratisyen hekim olarak mezun olmanın ardından, Adana’da mecburi hizmetini yaptı. Uzmanlık eğitimine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başladı. Yüksek tansiyonlularda mizaç ve anksiyete bozuklukları başlıklı tez çalışması ile uzmanlığını tamamladı.

Aynı hastanede bir süre uzman olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde, üniversite öğrencileri ile depresyon, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk alanında çalışmalarını sürdürdü.

Bir çok yurtiçi ve yurtdışı kongre ve bilimsel toplantılara katıldı. Çeşitli bilimsel araştırmalarda yer aldı. Emekli olup çeşitli özel hastanelerde erişkin psikiyatristi olarak çalıştı. Halen Özel REEM Nöropsikiyatri polikliniğinde hem mesul müdürlük hem de poliklinik görevini yürütmektedir.

İlgilendiği Alanlar

1 – Ergenlerde; obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal fobi başta olmak üzere diğer fobiler ve depresyon.

2- Genel tıbbi hastalıklarda görülen psikiyatrik bozukluklar. (Örn: Sekonder depresyonlar)

Yorum Bırakın →